Informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. został przyjęty Plan Połączenia spółek DFM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście (KRS Nr 0000000630) i MEBELPLAST S.A. z siedzibą w Olsztynie (KRS Nr 0000099299).

Plan Połączenia dostępny jest w poniższym linku:

Link do Planu Połączenia wyżej wymienionych Spółek
(6,9MB)

- - -

Likwidator JAWOR Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Ornecie, ul. Dworcowa 2, 11-130 Orneta, KRS Nr 0000274919, informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 r. zostały zakończone wszystkie czynności w postępowaniu likwidacyjnym Spółki, a Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie finansowe sporządzone po zakończeniu likwidacji.

Link do sprawozdania finansowego likwidacyjnego JAWOR Sp. z o.o. w likwidacji, KRS Nr 0000274919
Link do sprawozdania finansowego po zakończeniu likwidacji JAWOR Sp. z o.o. w likwidacji, KRS Nr 0000274919
home     ogłoszenia     firma kolekcja kontakt